DDbtn
PicPath
";Üzerlik

Peganum harmala

(Nazar otu, Üzellik, Üzerik, Üzerrik, Üzeriyh, Yabani sedef otu, Yüzellik, Yüzerlik)

Peganum harmala [ Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez ]
Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez
30-70cm boylanan, çok yıllık, yaprak döken, otsu bir türdür. Gövde tüysüz, sağlam, dik olarak odunsu bir kökten yükselir. Yapraklar ardışık dizili; şeritsi, mızraksı veya eliptik ikili dilimler halinde, tabanda genellikle üç dilimli; 3-5cm uzunlukta; yaprak koltuklarında küçük yaprakçıklar () bulunur. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler tekil; çanak yapraklar şeritsi, yeşil, yaprak benzeri, bazen düzensiz olarak bölünmüştür ve çanak yapraklar arasında küçük dışçanak bulunur; taç yapraklar beyaz, eliptik, genellikle hafifçe çanak yapraklardan uzun, 10-13(-19)mm boyutlarında; tohum kesesi (kapsül) saplı, taban kısmı dar yumurta biçiminde veya küresel, uzunlamasına yarıklı, ~8x8mm boyutlarındadır.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


GörsellerGözlemler

.
 • Türkiye'de doğal yayılışı
  BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
 • Kayadibi / Elmadağ / Ankara
  Haziran 2016 © Serdar Ölez
 • Nallıhan / Ankara
  Haziran 2018 © Serdar Ölez
 • Nallıhan / Ankara
  Mayıs 2016 © Serdar Ölez
 • Yeşilyurt / Haymana / Ankara
  Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1500m yükseklikler arasında, döküntü alanlarda, bozkırlarda (bazen tuzlu) görülür.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Peganum harmala L.
Sinonimler (Tam liste)

- Peganum harmala
İngilizce

Harmal Peganum

Uyarılar

Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.[*]

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Peganum harmala hakkında ilave bilgiler içerebilir...
  Ulusal Tez Merkezi
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  JSTOR Plant DB
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Tubives
  Efloras
  Plants For A Future
  NCBI Plant DB
  Plant Illustrations


 • Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .