DDbtn
PicPath
";Bodur Süsen

Iris suaveolens


Iris suaveolens [ Dikmen Köyü / Ankara - Mart 2017 © Serdar Ölez ]
Dikmen Köyü / Ankara - Mart 2017 © Serdar Ölez
8-14(-25) cm boylanabilen, çok yıllık, rizomlu bir bitkidir. Gövde basit ve çok kısa, en çok 6 cm`dir. Yapraklar 0.5-1(-1.3) cm genişlikte, oraksı, grimsi-yeşil renkte, bazen kenarları eflatun renktedir. Çiçeklenme dönemi Mart-Nisan aylarında; çiçekler 1-2 adet, ; ve kayık şeklinde, belirgin omurgalı, 3.5-7 cm, yaklaşık olarak eşit veya hafifçe daha küçük, yeşil , bazen eflatuna çalar; 2 çiçekli olduğunda içteki çoğunlukla zarsı, omurgasız; çiçekler eflatun, sarı veya iki renkli, alt üç taç yaprakta eflatunumsu veya kahverengimsi lekeli, püskül sarı, krem rengi veya eflatun; çiçek zarfı (perianth) 2.5-4.3(-5.5) cm; alt üç taç yaprak ters yumurtamsı, 3.5-5x1-1.8 cm; üst (dik duran) üç taç yaprak genişçe ters yumurtamsı veya dikdörtgenimsi, ucu tırnak gibi birdenbire daralmış, 3.5-6x1.6-2(-2.5) cm`dir.
Yeni gözlem bildirDikmen Köyü / Ankara - Mart 2017 © Serdar Ölez


GörsellerGözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Dikmen Köyü / Ankara
    Mart 2017 © Serdar Ölez
  • Dikmen Köyü / Beypazarı / Ankara
    Mart 2017 © Serdar Ölez

Ekoloji/Habitat

30-1400 m yüksekliklerde; çalılıklar ve kayalı tepelerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Liliopsida
Liliales
Iridaceae
Iris
Suaveolens

Etimoloji

İris cins adı Yunancada `gökkuşağı tanrısı` anlamına gelen Ἶρις (iris) kelimesinden türetilmiştir; iris mitolojide diğer tanrılara haberci olarak hizmet ediyordu; iris ayrıca gözün renkli kısmına verilen isimdir.

Kaynaklar

Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Tubives
Efloras
Plants For A Future
NCBI Plant DB
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.