DDbtn
PicPath
";Kadındili

Briza humilis


Briza humilis [ Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez ]
Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez
8-40 cm boylanabilen, vejetatif üreyimsiz, buğdaygiller ailesinden tek yıllık otsu bir bitkidir. Sap yaprakları 2 mm genişlikte, seyrek, tüysüz. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek durumu , 2-10 cm uzunlukta, 2-3 kez dallanmış; çiçek sapı 1-6mm, ~dik, tan kısa veya hafif uzunca; çok sayıda, yukarı doğru yükselen, yumurtamsı formda, 4-5x3-4 mm boyutlarda, ; yuvarlağımsı fakat derin içbükey, 2.5-3 mm uzunlukta, arka kısmı az derecede tüylü, küt; 5-7 adet; ile aynı formda; genişçe, eliptik, kadar uzun ve küt uçludur.
Yeni gözlem bildirAysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez


GörsellerGözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

350-1800 m arası yüksekliklerde, çam ve meşe ormanlarında, taşlık yamaçlar, nadas tarlalarıda, kireçtaşı tortulu şistli topraklarda gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Briza spicata Sm.
Sinonimler (Tam liste)

- Briza spicata
- Briza humilis

Kaynaklar

  1. Davis, 1985, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:9 Page:516
Listelenen kaynaklar Briza humilis hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.