Neblul

Euphorbia macroclada

(Sütleğen)

70 cm boylanabilen, bir köksaptan yükselen çok sayıda basit gövdeli oluşan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Sap yaprakları veya , 3-8.5 x 0.5-1.8 cm boyutlarda, veya sivrimsi, tam kenarlı, sıklıkla belirgin şekilde el ayası gibi damarlı; birincil demet yaprakları -genişçe ; ikincil demet yaprakları eşkenar dörtgen, genişçe veya , , sarımsı renklidir. Çiçeklenme Mayıs-Eylül aylarında; genellikle 2 boynuzlu, boynuzlar sıklıkla loblu veya çok parçalı; loblar iki bölmeli, yoğun ince yumuşak kısa tüylüdür. Meyve yumurta biçimli, 4-5 mm çapta, üç loblu, , ve yumuşak tüylü; tohumlar yumurta biçimli, 3 mm, pürüzsüz, soluk gri; tohum göbeği koniktir.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

250-2500 m yüksekliklerde; çam ve meşe ormanlarında, bozkırlar, taşlık yamaçlar, kurumuş su kenarları, üzüm bağları, döküntü topraklar ve yol kenarlarında gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Euphorbia macroclada Boiss.
Sinonimler

- Euphorbia damascena Boiss.
- Euphorbia schizoceras Boiss.
- Euphorbia syspirensis K.Koch
- Euphorbia tinctoria Boiss. & A.Huet
- Tithymalus macrocladus (Boiss.)...
- diğer sinonimler...
İngilizce

Spurge

Etimoloji ve kısaltmalar

Euphorbia: Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS 12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırılmıştır. Macroclada Eski Yunancada `geniş, büyük` anlamına gelen makros kelimesi ile `gövde, dal` anlamına gelen klados kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Euphorbia macroclada hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm