DDbtn
PicPath
";Gövçek

Daphne oleoides

(Mundarca)

Daphne oleoides [ Yaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez ]
Yaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez
15-60 cm boylanabilen, sık dallı, çalı formlu bir türdür. Genç filizler kırmızımsı-kahverengi, yoğun ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü; yaşlı dallar tüysüz, gri kabukludur. Yapraklar sapsız veya 1-2 mm saplı; köselemsi dokuda; , veya formda, 10-25 x 4-6 mm boyutlarda; genişçe , veya ; kenarlar kalınlaşmış; genç yapraklar yoğun veya seyrek beyaz-yumuşak tüylü, eksene yakın yüzey sıklıkla tüysüzdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler sapsız, hoş kokulu, uçta 3-6 çiçeklik kümeler halinde; yok veya küçük, üçgen biçimli-yumurtamsı, 2x1 mm, , dökülür; 10-16 mm, beyaz veya krem rengi, basık-ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü-kılsı çıkıntılı; ince yumuşak kısa tüylüdür. Meyve yumurta biçimli, 4-6 mm, portakal rengi-kırmızı renktedir.
Yeni gözlem bildirYaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller


Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Yaralıgöz Dağı / Kastamonu
    Haziran 2018 © Serdar Ölez

Ekoloji/Habitat

1050-3200m yükseltiler arasında; kireçtaşı bayırlar, yamaç eteklerinde biriken taş toprak yığınları, bodur meşelikler, karaçam ormanları, Astragalus-Acantholimon stepleri ve yol kenarlarında yetişir.

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Myrtales
Thymelaeaceae
Daphne
Oleoides

Kaynaklar

Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Tubives
Efloras
Plants For A Future
NCBI Plant DB
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.