Çakkana

Lonicera caucasica subsp. orientalis


1-3 m boylanabilen, dik çalı formlu odunsu bir türdür. Genç dallar sert, tüysüzdür. Yapraklar , 2-10 x 1.5-5 cm boyutlarda, veya ucu aniden sivrilen, tabanda yuvarlatılmış, yukarıda tüysüz veya çok seyrek tüylü, altta , kısaca saplıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında, yaprak ile dal arasında; çiçek kurulları 2 çiçekli, sap 6-14 mm, saptan uzunca; şeritsi, 2 mm, dan uzunca; geniş, yaprağa ~1 mm bitişik bitişik; 2-parçalı, pembe veya beyaz, 10-13 mm, tüysüz veya ince yumuşak kısa tüylü; tüp dışbükey; çift, birbirine kaynamıştır. Meyve üzümsü, siyah, küremsi, 5-10 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirYaralıgöz Dağı / Kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

500-2790 m yükseltiler arasında; ibreli veya yaprak döken ormanlarda, çalılıklar arasında gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Lonicera cins adı Adam Lonitzer (1528–1586)`e ithafen adlandırılmıştır. Lonitzer bir Alman botanikçidir. Caucasica {Latince}: Kafkasyaya ait, Kafkaslardan gelen. Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 545
  2. Listelenen kaynaklar Lonicera caucasica subsp. orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
    Ulusal Tez Merkezi
    Tubives
    Türkiye Bitkileri
    Bizim Bitkiler
    Kocaeli Bitkileri
    GBIF Database
    Wikipedia
    Encyclopedia of Life
    Wikispecies
    JSTOR Plant DB
    Efloras
    Plants For A Future
    Google Images
    Plant Illustrations
    KEW-PWO

Basit Görünüm