DDbtn
PicPath
";Dikenotu

Pallenis spinosa

(Yıldızotu, Asteriscus spinosus)

Cehennem Deresi Vadisi / Mersin - Mayıs 2018 © Serdar Ölez
60 cm kadar boylanabilen, yaygın tüylü, tek yıllık, otsu bir bitkidir. Gövde ince yumuşak tüylerle kaplı; yan dallar ana gövdeden uzun; kökler odunsudur. Yapraklar dipte (bazal) çoğunlukta, az sayıda gövde üzerinde; dipte , 8-10 cm uzunlukta, yarı saplı, kenarları ince dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında; çiçekler sarı renkli, 18-25mm çapta; ler 5-8 adet, çepeçevre dizili, mızraksı, sivri uçlu; ın uçları dikenlidir. Meyve aken (olgunlaşınca dış kabuğu açılmayan tohumlu meyve türü) 2-2.5mm uzunlukta, seyrek tüylerle kaplıdır.
Yeni gözlem bildirCehennem Deresi Vadisi / Mersin - Mayıs 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Kalkerli topraklar, kayalıklar, yol kenarlarında yayılış gösterir.

Sınıflandırma

Etimoloji

Spinosa tür adı Latince 'sivri, diken' anlamına gelen spina kelimesi ile '..gibi, ..özellikli' anlamına gelen ōsus sonekinin birleşiminden oluşmuştur; sıklıkla tür gövdesinin veya bir kısmının dikenlerle kaplı olduğuna işaret eder. 

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Pallenis spinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm

  Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .