Mührüsüleyman

Polygonatum multiflorum

(Kurtpençesi, Bolboğum, Dolamaotu)

15-90 cm arasında boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler tüysüz, düz ve yuvarlaktır. Yapraklar genişçe , genişçe veya ; 55-110 x 12-45 mm boyutlarda, tüysüz, sapsız veya kısaca saplıdır. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçek durumu salkım, dipte 3-4 çiçekli, uçta daha az; çiçekler kokusuz; çiçek sapı tüysüz; 17-18 x ~ 3 mm boyutlarda, orta kısmı büzülmüş; seyrek ince tüylüdür. Meyve üzümsü; mavimsi-siyah renkte, 7-9 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

460-1165 m kestane ormanları ve çayırlıklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Polygonatum multiflorum (L.) Allioni
Sinonimler

- Convallaria ambigua Schrank
- Convallaria broteroi Guss.
- P. bracteatum (B.Thomas) G.Don
- Polygonatum intermedium Dumort.
- Polygonatum salamonis Montandon
- diğer sinonimler...
İngilizce

Eurasian Solomon'S Seal

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygonatum Yunancada `çok` anlamına gelen poly öneki ile `eklem` anlamına gelen gonat kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Multiflorum Latincede `çok sayıda` anlamına gelen multi kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Polygonatum multiflorum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm