Mideotu

Hypericum linarioides

(Kantaron)

5-33 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde tüysüz, tabandan dallanan; dik, bazen yayılıcıdır. Yapraklar 1-8 x 5-18 mm boyutlarda; , veya ; uç kısım hafifçe ; dışbükey kenarlar yaprak sapına doğru iç bükey duruma gelen; tüysüz; belli-belirsiz dumanlı, alt yüzü genellikle soluktur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu 2-5 dallı başağımsı, 5-40 çiçekli; dikdörtgenimsi, , nadiren veya , tam kenarlı veya sadece uçta armut şekilli sapsız siyah salgı bezli; 3-6 x 5-12 mm boyutlarda, soluk sarı; 35–40 , en uzun 8– 10 mm; sarı renktedir. Meyve kapsül, ~ 6 mm , yumurta biçimli; tohum dış kabuğu yoğun dır.
Yeni gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1200-3000 m arası yüksekliklerde; taşlık yamaçlar, çamlık, çam karışık ormanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Hypericum Yunancada `üzeri, üzerinde` anlamına gelen ὑπέρ (hupér) kelimesi ile `çalılık, funda` anlamına gelen ἐρείκη (ereíkē) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Hypericum linarioides hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm