DDbtn
PicPath
";İzmir Kekiği

Origanum vulgare subsp. viride

(İstanbul Kekiği)

Origanum vulgare subsp. viride [ Kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez ]
Kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez
20-100 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde 4 köşeli, odunsu, genellikle kırmızımsı-kahverengimsi, basık-yumuşak tüylüdür. Yapraklar saplı veya neredeyse sapsız, , veya , 6-40 x 5-30 mm, veya , yüzey , noktalı veya ; veya , 2-10 x 1-7 mm, az-çok veya , yeşil nadiren eflatunumsu, sıklıkla ince tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ekim ayları arasında; çiçek durumu salkım, yoğun, yaprak ile dal arası halka dizilişli, gövde ve dallarda terminal; tam simetrik, çan şeklinde, 5loblu, 13 damarlı; simetrik, 3-10 mm, iki dudaklı, 5 loblu, uzun tüplü, tüylü; üst dudak yassı, kısa, uç kısım kertikli; alt dudak 3 loblu, orta lob yanal loblardan geniş, yuvarlağımsı uçlu, kenarları sığ dişli; 4 adet, 2si üst dudaktan daha uzun; dişicik 2`li lidir.
Yeni gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2500 m yükseklikler arasında; kuru tepeler, taşlık yamaçlar, sıklıkla kozalaklı ağaçlar veya karışık korulukların kısmi gölgesinde, makiliklerde gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Etimoloji

Origanum Latincede `dağ` anlamına gelen ogos kelimesi ile `parlaklık, aydınlık` anlamına gelen ganos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dağların ışıltısı anlamındadır.
Vulgare {Latince}: yaygın.
Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecie kelimesinin kısaltmasıdır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

O.vulgare subsp. viride (Boiss.) Hayek
Sinonimler (Tam liste)

- Majorana heracleotica (L.) Peterm
- Origanum angustifolium K.Koch
- Origanum wallichianum Benth.
- Origanum heracleoticum L.
- O.vulgare subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Origanum vulgare subsp. viride hakkında ilave bilgiler içerebilir...
  Ulusal Tez Merkezi
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  JSTOR Plant DB
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  Tubives
  Efloras
  Plants For A Future
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm

  Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .