DDbtn
PicPath
";Kasnak meşesi

Quercus vulcanica


Quercus vulcanica [ Sarıçalı Dağı / Nallıhan / Ankara - Ekim 2018 © Serdar Ölez ]
Sarıçalı Dağı / Nallıhan / Ankara - Ekim 2018 © Serdar Ölez
30 m kadar boylanabilen, geniş taçlı, kışın yapraklarını döken, odunsu bir türdür. Gövde ince kabuklu; gençlikte kahverengi-gri, düz; ileri yaşlarda gri renkli, dikine sığ çatlaklıdır; 1,5 metreyi aşkın çap yapabilir. Yapraklar basit, almaşık dizili, 9-18 x 5-10 cm boyutlarda, biçimli, 4-8 çift loplu; üst yüz koyu yeşil, ya da az ; alt yüz gri-yeşil veya sarı-yeşil, ; sap 3-9 cm uzunluğunda ve az dür. Çiçeklenme Ağustos-Eylül ayları arasında; erkek çiçekler açık kahverengi-yeşil renkli, 3-4 cm boyunda sarkık kurullu, hafif ; dişi çiçekler 1.5-2 mm boyunda, sarı-pembe renkli ve dür. Meyve bir yılda olgunlaşır; kadeh ~ 15 mm çapta, yarım küresel, grimsi - kahverengi; pullar yumurtamsı - mızraksı, yassı, basık, dür; palamutun yarısı ile 2/3 lük kısmı kadehe gömülüdür.
Yeni gözlem bildirSarıçalı Dağı / Nallıhan / Ankara - Ekim 2018 © Serdar Ölez


Görseller


Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

1300-1800 m yükseklikler arasında; derin ve verimli topraklarda gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Etimoloji

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde 'iyi' anlamına gelen quer  ve 'ağaç' anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. 

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy
İngilizce

Kasnak Oak

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Uyarılar

Birçok meşe ürünü birbiriden ayırmak oldukça zordur. Kasnak meşesi kadeh pullarının yatık olmasından dolayı sapsız meşeden (Q.petraea), yaprağının uzun saplı olmasından dolayı da Macar meşeşinden (Q.frainetto) ayırt edilebilir.

Kaynaklar

  1. Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:7. Edinburgh University Press.
  2. Demirtaş, A. (2019). Ankara'nın ağaç, ağaççık ve çalıları (2nd ed.). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği.
Listelenen kaynaklar Quercus vulcanica hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.