DDbtn
PicPath
";Akasya

Acacia karroo

(Çit akasya, Dikenli akasya)

Acacia karroo [ Çeşme / İzmir - Ekim 2015 © Ahmet Demirtaş ]
Çeşme / İzmir - Ekim 2015 © Ahmet Demirtaş
3-15 m boylanabilen, herdem yeşil, nadiren çalımsı bir türdür. Gövde kabuğu koyu kırmızı - kahverengi veya siyahımsı; genç dallar veya nadiren belli belirsiz seyrek ; sivri dikenli, 7 cm uzun, oldukça gürbüz, beyazımsı, sıklıkla aşağı bükülmüş, bazen iğsi-şişik, 1 cm veya daha kalındır. Yapraklar iki katlı tüysü birleşik, yaprakçık bölmeleri dibi tek veya çift bezeli; yaprakçık bölmesi 2-7 çift; yaprakçıklar 5-15 çift, 4-7 x 1-3 mm, veya nadiren kenarları , bezeli, dır. Çiçekler derin veya altın sarı, yaprak koltuklarında, 8-12 mm çapta; çanak 1.25-2 mm uzun, tüysüz; 2.5-3 mm uzun ve dür. Meyve legümen, kendi kendine açılan, 6-16 x 0.6-0.9 cm, şeritsi-oraksı, genellikle tohum araları büzük ve ; tohumlar zeytin yeşili - kahverengi, 5-8 x 3-5 mm, dikdörtgenimsi-eliptik, yassı; gözenek 4.5-5.5 x 2-3.5 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirÇeşme / İzmir - Ekim 2015 © Ahmet Demirtaş


Görseller


Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Ormanlık alanlarda, ağaçlıklı otlaklarda; en iyi 800-900 mm yıllık yağış alan gelişim derin topraklarda gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Acacia Eski Yunanca'da (1540) `dikenli Mısır ağacı` olarak tanımlanan akakia kelimesinden türetilmiştir.

Karroo Güney Afrika'da kurak bir platonun verilen isimdir; tür örneğinin ilk olarak bu platoda rastlandığına işaret eder.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Acacia karroo Hayne
Sinonimler (Tam liste)

- Acacia karroo
İngilizce

Karroothorn

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Acacia karroo hakkında ilave bilgiler içerebilir...
  Ulusal Tez Merkezi
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  JSTOR Plant DB
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  Tubives
  Efloras
  Plants For A Future
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm

  Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .