Deli Şiro

Picris hieracioides


30-120 cm boylanabilen, tek, iki yıllık veya kısa ömürlü çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeler dik, genellikle şemsiyemsi yanal dallı, kısa tüy örtülüdür. Yapraklar dipte ters mızraksı, 9-2 x 1-4.5 cm, dışbükey, kenarlar sapa doğru iç bükey, kenarlar genellikle kaba ve ayrık dişli; gövde yaprakları , ± tam kenarlı, yukarıdakiler daha küçüktür. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; çiçek kümesi sapı kalınlaşmamış; 1-1.3 x 1-1.5 cm; , ~6 mm dan dışa taşmıştır. Meyve sert kabuklu, , iğsi, 3-4 mm, ; tüyleri 5.5-6.5 mm, çok sayıdadır.
Yeni gözlem bildirKırşehir - Haziran 2017 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

340-2300 m arası yüksekliklerde, çayırlıklar, akarsu toprak yığınları ve yol kenarlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Picris hieracioides L.
Sinonimler (Tam liste)

- Picris hieracioides
İngilizce

Hawkweed Oxtongue

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Picris hieracioides hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm