Kadıngöbeği

Rosa hemisphaerica


2 m boylanabilen, kışın yaprak döken, odunsu bir türdür. Gövde seyrek sivri dikenli; dikenler genellikle sert kılsı uçlu; genç filizler dikensizdir. Yapraklar bileşik tüysü; yaprakçıklar 5-7 adet, , 1.2-2.5 x 0.8-1.6 cm boyutlarda, , taban hemen hemen , çift dişli kenarlı ancak genellikle tabadan 1/3`ü dişsiz, üst yüzey gri-yeşil yukarıda, alt yüzey dumanlı ve basık ; yaprak ekseni yoğun ; sıklıkla dişlidir. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek sapı 0.5-1 cm; dar ve soluk in sarı; ; tek parça; 1.2-1.5 cm, derin portakal-kırmızımsı renktedir.
Yeni gözlem bildirBeynam / Ankara - Haziran 2017 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

800-1800 m yükseklikler arasında; kuru alanlarda, su yataklarında, toprak yığınlarında, kireçtaşı ve volkanik yamaçlarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Rosa hemisphaerica Herrm.
Sinonimler (Tam liste)

- Rosa lutea var. sulphurea (Dryand.) Regel
- Rosa raphinii Boiss. & Balansa
- Rosa sulphurea Dryand.
İngilizce

Sulfur Rose

Etimoloji ve kısaltmalar

Rosa {Latince}: gül. Hemisphaerica Latincede `yarım` anlamına gelen hemi öneki ile Yunancada `top gibi, küresel` anlamına gelen sphaira kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle yarı küresel meyve veya hipantiyumu işaret eder.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Rosa hemisphaerica hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm