Aydın Geveni

Astragalus mesogitanus


15 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, dip ve kök kısmı odunsu, Türkiye için endemik bir türdür. Gövde serilidir veya yukarı doğru yükselir. Yapraklar 1-6 cm, tek tüysü birleşik, 4-11 çift yaprakçıklı; yaprakçıklar 3-10 mm, hemen hemen , basık çatal ; 5-7 mm, yumurtamsı-üçgen biçimlidir. çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kümesi sapı çiçek taşıyan yapraktan 1-5 kat kadar daha uzun; çiçek kurulu yoğun, küremsi , 7-15 kısaca saplı çiçekli; çiçek sapları meyvelenmeye yakın daha uzunca; 2-5 mm, mızraksı-yumurtamsı; 7-10 mm, borumsu, basık-yayılı-siyah ve beyaz çatal ; çanak dişleri 2-4 mm, şeritsi; menekşe rengi veya eflatun; 15-20 mm, sırt kısmı dür. Meyve baklamsı, 5-9 x 2-3 mm, yumurta biçimli, yassı, yayılı beyaz çatal veya ; gaga (dar uç kısım) 2-5 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirAcısu / Nallıhan / Ankara - Haziran 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

950-1560 m yükseklikler arasında; koruluklar, çayırlıklar ve bozkırlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Astragalus mesogitanus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm