Sarı yoğurtotu

Galium verum


50-120 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler çok sayıda, dik veya yukarı doğru yükselen, basit veya eser miktarda dallanmış, ± düz ve yuvarlak, 4 çıkıntılı çizgili ve ± dır. Yapraklar halka dizilişli; halkalar 8-12 yapraklı; yapraklar 15-30 x 0.5-1 mm, ipliksi formda, kısaca , kenarlar kuvvetle kıvrık ve , üst yüzey eser miktarda -, alt yüzey yoğun veya tüysüz, sıklıkla kuruduğunda kararmıştır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu veya yumurta biçimli, yoğun, ± yapraksı, kısa biraz yayılı dallı, yoğun veya ; çiçek sapı ~ 1-2 mm, narin, meyve zamanı çatallı; 1-2 mm, mızraksı; altın sarısı, 2-3.5 mm çapta, yumurtamsı-mızraksı, veya kısaca lobludur. Meyvelenme mayıs-Ekim ayarı arasında; 1-1.5 mm, inceden inceye , , nadiren dür.
Yeni gözlem bildirHüyük / Konya - Temmuz 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 4100 m yüksekliklere kadar; dağlar, otlaklar, çayırlıklar, nehir kumlukları, açık tarlalar, hendek ve su kenarları, ıslak alanlar, ormanlar, çalılıklar ve vadilerde yetişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Galium verum L.
Sinonimler

- Galium verum
- diğer sinonimler...
İngilizce

Yellow Spring Bedstraw

Etimoloji ve kısaltmalar

Galium cins adı Latincede `süt` anlamına gelen gala kelimesinden türetilmiştir; peynir yapımında sütün pıhtılaşmasına yardımcı olmak için çeşitli Galium türlerinin çiçeklerinin eski kullanımına bir atıftır. Verum {Latince}: gerçek. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis, 1982, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:7 Page:786
 2. Listelenen kaynaklar Galium verum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm