Akçan

Campanula alliariifolia


70 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde yoğun , genellikle dik, basit veya dallanmış, dipte 3-4 mm çaptadır. Yapraklar yoğun , altta sıklıkla ± beyaz , yukarıda veya tüysüz, düzensiz ve keskin dişli; dip yapraklar genişçe , , 5-8 x 5-8 cm, uzun saplı; gövde kısmındaki yapraklar belirgin şekilde daha küçük, kısaca saplıdır. Çiçeklenme Haziran-eylül aylarında; çiçekler ± sarkık, tekil, yaprak koltuklarında, sapsız, nadiren kısa saplı ve 1-3´ü bir arada yoğun uzun çiçek kurullarında; , külah şekilli, 2 mm; çanak loblar genişçe mızraksı, , 9 x 3-4 mm, dik, kirpikli kenarlı; huni veya çan şeklinde, 20 mm, 1/4´ine kadar yumurtamsı loblara bölünmüş, kenarları püsküllü/kılçıklı, beyaz, dış kısmı kısaca ; gömülü; 3 parçalıdır. Meyve kapsül sarkık, 8 x 6 mm, külah şekilli, çıkıntılı, ; tohumlar elipsoid, 2 x 1 mm, kahverengi, küçük açık kenarlı ve parlaktır.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1830 m yükseklikler arasında; sarp ormanlık ve çalılık alanlardaki toprak yığınları ve uçurumlarda yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Campanula alliariifolia Willd.
Sinonimler (Tam liste)

- Campanula gundelia K.Koch
- Campanula lamiifolia Adam
- Campanula macrophylla Sims
- Campanula makaschvilii E.A.Busch
- Medium alliariifolium (Willd.) Spach

Etimoloji ve kısaltmalar

Campanula {Latince}: küçük çan.

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:23
 2. Listelenen kaynaklar Campanula alliariifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm