Tavukyumurtlamaz

Hypericum bupleuroides


45-75 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, çatalsız ve kırmızı-koyu kahverengi renktedir. Yapraklar 7-12 cm, tamamen , formdadır. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; 3-4.5 mm uzunlukta, düzensiz, yumurtamsı, eliptik-dikdörtgenimsi veya yuvarlağımsı, tam kenarlı veya kenarları küçük sapsız siyah veya kırmızımsı salgı bezli; 15-20 mm uzunlukta, kenarları küçük sapsız siyah veya kırmızımsı salgı bezlidir. Meyve kapsül formunda, 10-14 mm, elipsoid-yumurta biçimlidir.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1000-1900 m yükseklikler arasında; orman içlerindeki nemli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Hypericum bupleuroides Griseb.

Etimoloji ve kısaltmalar

Hypericum Yunancada `üzeri, üzerinde` anlamına gelen ὑπέρ (hupér) kelimesi ile `çalılık, funda` anlamına gelen ἐρείκη (ereíkē) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Bupleuroides türün (özellikle yapraklarının) Bupleurum cinsine benzerliğine işaret eder.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:367
 2. Listelenen kaynaklar Hypericum bupleuroides hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm