DDbtn
PicPath
";Hırıgürü

Lathyrus rotundifolius


Lathyrus rotundifolius [ Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen ]
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
1-2.5 m boylu-tırmanıcı, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ve. kanatlıdır. Yapraklar 2´li birleşik, dallanmış lü; yaprakçıklar, genişçe , nadiren yuvarlağımsı, uzunluğu genişliğe göre hafifçe uzuncadan 3 katı kadar uzuncaya kadar, 25-65 x 10-45 mm, yassı ve paralel damarlı; ve gövdenin 1-2 katı genişliktedir. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayarı arasında; çiçek kümesi sapı yapraklardan uzunca, 3-13 çiçekli; 7-9 mm, dişler düzensiz, üst genişçe üçgen biçimli, en alttaki diş uzunca üçgen biçimli veya mızraksı, tüpünden daha kısa; derin pembe ve 18-25 mm´dir. Meyve baklamsı, şeritsi, , üst dikiş yeri hemen hemen 3 omurgalı, 50-70 x 7-10 mm; tohumlar 6-10 adet, zayıfça kırışık, tohum göbeği çapın beşte biri kadar boyuttadır.
Yeni gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
 • Türkiye'de doğal yayılışı
  BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
 • Şavşat / Artvin
  Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

1000-2200 m yükseklikler arasında; çalılıklar, sınır boyları, körpe çayırlıklar, mısır ve nadas tarlalarında doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Lathyrus
Rotundifolius

Etimoloji

Lathyrus Yunancada `çok` anlamına gelen la öneki ile `şehvetli, tutkulu` anlamına gelen thyros kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.
Rotundifolius Latincede `yuvarlak` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlağımsı yapraklı anlamındadır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lathyrus rotundifolius Willd.
Sinonimler (Tam liste)

- Lathyrus latifolius var. rotundifolius (Willd.) Rchb.
- Lathyrus litvinovii Iljin
- Lathyrus peduncularis Poir.

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:350
 2. Ulusal Tez Merkezi
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  JSTOR Plant DB
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Tubives
  Efloras
  Plants For A Future
  NCBI Plant DB
  Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.