DDbtn
PicPath
";Hırıgürü

Lathyrus rotundifolius


Lathyrus rotundifolius [ Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen ]
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
1-2.5 m boylu-tırmanıcı, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ve. kanatlıdır. Yapraklar 2´li birleşik, dallanmış lü; yaprakçıklar, genişçe , nadiren yuvarlağımsı, uzunluğu genişliğe göre hafifçe uzuncadan 3 katı kadar uzuncaya kadar, 25-65 x 10-45 mm, yassı ve paralel damarlı; ve gövdenin 1-2 katı genişliktedir. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayarı arasında; çiçek kümesi sapı yapraklardan uzunca, 3-13 çiçekli; 7-9 mm, dişler düzensiz, üst genişçe üçgen biçimli, en alttaki diş uzunca üçgen biçimli veya mızraksı, tüpünden daha kısa; derin pembe ve 18-25 mm´dir. Meyve baklamsı, şeritsi, , üst dikiş yeri hemen hemen 3 omurgalı, 50-70 x 7-10 mm; tohumlar 6-10 adet, zayıfça kırışık, tohum göbeği çapın beşte biri kadar boyuttadır.
Yeni gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Şavşat / Artvin
    Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

1000-2200 m yükseklikler arasında; çalılıklar, sınır boyları, körpe çayırlıklar, mısır ve nadas tarlalarında doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Lathyrus Yunancada `çok` anlamına gelen la öneki ile `şehvetli, tutkulu` anlamına gelen thyros kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.
Rotundifolius Latincede `yuvarlak` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlağımsı yapraklı anlamındadır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lathyrus rotundifolius Willd.
Sinonimler (Tam liste)

- Lathyrus latifolius var. rotundifolius (Willd.) Rchb.
- Lathyrus litvinovii Iljin
- Lathyrus peduncularis Poir.

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kaynaklar

  1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:350
Listelenen kaynaklar Lathyrus rotundifolius hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.