DDbtn
PicPath
";Yuvarlak mercan

Origanum rotundifolium

(Kekik)

Origanum rotundifolium [ Hatila MP / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen ]
Hatila MP / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
30 cm kadar boylanabilen, çalımsı, çok yıllık bir türdür. Gövdeler ±; dallar gövde başına 5 çift, herbiri 5 cm kadar uzundur. Yapraklar neredeyse sapsız, , 6-25 x 4-20 mm, , yüzeyi ± dumanlıdır. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; başaklar bazen piramidal, 12-60 x 18-37 mm; , sıklıkla genişliği uzunluğundan fazla, 8-25 x 7-27 mm, , sarımsı - yeşil; halka dizilimli çiçek kurulu 2-16 çiçekli; 5-9 mm; ~ 2/5´ine kadar genişçe yumurtamsı veya ± genişçe üçgen biçimli dişli; ~ 4/5 katı, yumurtamsı veya üçgen biçimli dişli; beyaz veya soluk pembe, 9-16 mm; üst 2 mm, alttakiler 10 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirHatila MP / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Hatila MP / Artvin
    Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

250-1300 m yükseklikler arasında; kayalar ve yamaçlarda doğal olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lamiales
Lamiaceae
Origanum
Rotundifolium

Etimoloji

Origanum Latincede `dağ` anlamına gelen ogos kelimesi ile `parlaklık, aydınlık` anlamına gelen ganos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dağların ışıltısı anlamındadır.
Rotundifolium Latincede `yuvarlak, dairesel, küresel` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlak yapraklı anlamındadır.

Kaynaklar

  1. Davis, 1982, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:7 Page:303


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.