DDbtn
PicPath
";Yuvarlak mercan

Origanum rotundifolium

(Kekik)

Origanum rotundifolium [ Hatila MP / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen ]
Hatila MP / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
30 cm kadar boylanabilen, çalımsı, çok yıllık bir türdür. Gövdeler ±; dallar gövde başına 5 çift, herbiri 5 cm kadar uzundur. Yapraklar neredeyse sapsız, , 6-25 x 4-20 mm, , yüzeyi ± dumanlıdır. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; başaklar bazen piramidal, 12-60 x 18-37 mm; , sıklıkla genişliği uzunluğundan fazla, 8-25 x 7-27 mm, , sarımsı - yeşil; halka dizilimli çiçek kurulu 2-16 çiçekli; 5-9 mm; ~ 2/5´ine kadar genişçe yumurtamsı veya ± genişçe üçgen biçimli dişli; ~ 4/5 katı, yumurtamsı veya üçgen biçimli dişli; beyaz veya soluk pembe, 9-16 mm; üst 2 mm, alttakiler 10 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirHatila MP / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Hatila MP / Artvin
    Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

250-1300 m yükseklikler arasında; kayalar ve yamaçlarda doğal olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Origanum Latincede `dağ` anlamına gelen ogos kelimesi ile `parlaklık, aydınlık` anlamına gelen ganos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dağların ışıltısı anlamındadır.
Rotundifolium Latincede `yuvarlak, dairesel, küresel` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlak yapraklı anlamındadır.

Kaynaklar

  1. Davis, 1982, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:7 Page:303
Listelenen kaynaklar Origanum rotundifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.