Beşparmakotu

Potentilla crantzii


10-20 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler odunsu kök gövde üzerinde sıklıkla yukarı yükselen, nadiren yere yayılı, çiçekli dallı ve birbirine dolaşık dür. Yapraklar elsi birleşik; yaprakçıklar 5 veya 3, , 10-20 x 7-16 mm, küt dişli, yukarıda seyrek , altta seyrek dür. Çiçekler Haziran-Eylül ayları arasında; çiçekler seyrek kurullarda; dışçanak dilimleri , ; 4–5 mm, genişçe ; sarı, ve 5-8 mm boydadır. Meyve sert kabuklu, sert damarlı; boyuncuk uca doğru kalın ve meyveden uzuncadır.
Yeni gözlem bildirBorçka / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1000-3600 m yükseklikler arasında; alpin yamaçlar ve dağ sırtlarında doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Crantzii tür adı Heinrich Johann Nepomuk von Crantz (1722-1799)`a ithafen adlandırılmıştır. Crantz bir Hollandalı botanikçi ve doktordur.

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:61
 2. Listelenen kaynaklar Potentilla crantzii hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm