DDbtn
PicPath
";Üvez pireotu

Tanacetum sorbifolium


Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
50-150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Sap yaprakları 10-15 cm, , çevrel olarak ± , ± düzenli testere dişli, seyrek her iki yüzü , salgısız; yanal dilimler 4-5 çift, 5-7 x 0.7-1.5 cm, üst kenar tabana kadar bölünmüş, alt kenar genellikle sap boyunca aşağı doğru uzanan şekildedir. Çiçeklenme Ağustos-Eylül aylarında; çok sayıda, terminal kurullarda; 7-8 mm genişlikte; 2.5-4 x 0.5-1.25 mm, , seyrek , kenarlar ve uç kısım kahverengi zarsı; ~ 12, beyaz, 7-10 x 3 mm, , tam kenarlı veya uç kısmı 3 kertikli; sarı renkte ve 2 mm uzunluktadır. Meyveler sert kabuklu, kahverengimsi, 1.5-2 mm, 5 çıkıntılı; taççık tam kenarlı ve 0.1-0.2 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1400-1900 m yükseklikler arasında; su kenarları, göknar-çam örtülü volkanik yamaçlar, orman gülü çalılıklarında ve çay bahçelerinde doğal yetişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir.
Sorbifolium Latincede `üvez` anlamına gelen sorbus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün yapraklarının üvez yapraklarıyla benzerliğine işaret eder.
Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.
Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Tanacetum sorbifolium (Boiss. ex Boiss.) Grierson
Sinonimler (Tam liste)

- Pyrethrum sorbifolium Boiss. ex Boiss.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:261
 2. Listelenen kaynaklar Tanacetum sorbifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.