Dev geven

Astragalus glycyphyllos


2 m boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler güçlü, yere yayılı veya yukarı doğru yükselen, veya seyrek dür. Alt yapraklar tüysü birleşik, 12-20 cm; yaprakçıklar 25-45 mm, 4-8 çift,, veya bazen dikensi uçlu, üst yüzey , alt yüzey seyrek ve az derecede basık basit ; 8-15 mm, üçgensi-mızraksı formdadır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kümesi sapı 2-6 cm; çiçekler kısaca sapcıklı, yoğun silindirik 12-25 çiçekli kurullarda; 2-4 mm, mızraksı; 5-7 mm, borumsu-çan şeklinde, veya kısa-siyah-basık ve basit tüylü, dişler 1-3 mm; soluk sarı; 17-20 mm uzunluktadır. Meyve baklamsı, 20-35 x 4-5 mm, silindirik, kıvrımlı, dik veya yayılı, tüysüz veya küçük-beyaz-basık tüylüdür.
Yeni gözlem bildirMaral Şelalesi / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

280-1400 m yükseklikler arasında; orman kenarları, taşlık alanlar ve toprak yığınlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Astragalus glycyphyllos L.
Sinonimler

- Astragalus glycyphyllos
- diğer sinonimler...
İngilizce

Licorice Milkvetch

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis, 1970, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:3 Page:96
 2. Listelenen kaynaklar Astragalus glycyphyllos hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm