DDbtn
PicPath
";Hoş keçisakalı

Aruncus dioicus

(Gelinpüskülü)

Aruncus dioicus [ Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen ]
Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
1-2 m boylanabilen, çok yıllık, , çalı formlu bir türdür. Yapraklar 2-3 tüysü; yaprakçıklar , 5-10 x 2-4 cm, keskin çift çentikli testere dişli, nadiren loblu, veya çok seyrek ; yaprak sapı en çok 20 cm uzunluktadır. Çiçek durumu , en çok 50 cm; çiçekler 2.5-5 mm çapta; 1 mm; 5 adet, 0.5–1.5 mm, ; erkek çiçekler 20-30 li; 1.5–2 mm, üç sıralı; narin; ; dişi çiçekler üreyimsiz li, 3 li; 0.3–0.8 mm uzunluktadır. Meyve folikül formda, sarkık, kahverengi; tohumlar 1.5–2 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; çalılık ve ormanlık alanlarda, çoğunlukla dere boylarında kayalar arasında gelişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Aruncus Yunancada `keçi sakalı` anlamına gelen aryngos kelimesinden türetilmiştir.
Dioicus Yunancada `çift` anlamına gelen δίς (dís) kelimesi ile `ev` anlamına gelen οἶκος (oîkos) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bitkinin çift evcikli, yani dişi ve erkek çiçeklerinin ayrı ayrı bireylerde geliştiğine işaret eder.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Sinonimler (Tam liste)

- Actaea dioica Walter
- Aruncus vulgaris Raf.
- Astilbe aruncus (L.) Trevir.
- Spiraea aruncus L.
- Ulmaria arunca (L.) Hill
İngilizce

Bride'S Feathers

Kaynaklar

  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 5
Listelenen kaynaklar Aruncus dioicus hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.