Götürotu

Knautia integrifolia


15-60 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik gelişir; yüzey ve dır, alt kısımlar geriye bükülmüş-, üst kısımlar yayılı tüylüdür. Alt yapraklar , tam kenarlı, dişli veya küt dişlidir; üst yapraklar genellikle ve şeritsi-eliptik lobludur. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı olabilir; 10-15 bulunur, bunlar yumurtamsı-mızraksı formda, , dür; 1.5-3 cm çapta ve ± parlaktır; dilsi çiçekler 2 eliptik loblu ve 0.3-1.5 mm uzunluktadır, bazen daha küçük ikincil loblar da olabilir. Meyve çanağı çok sayıda ince ve sert kıllıdır.

Türkiye'de iki alttürü doğal olarak yetişmektedir, bu alttürler ve tanı anahtarı şu şekildedir:
 • Knautia integrifolia var. integrifolia: en uzun involusel diş 0.3-0.8 mm uzunluktadır.
 • Knautia integrifolia var. bidens: en uzun involusel diş 1-1,5 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKuyucak / Keçiborlu / Isparta - Temmuz 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Akdeniz elementidir, ancak alttür düzeyinde yaşam ortamları farklılıklar göstermektedir. Knautia integrifolia var. integrifolia 450-2130 m yükseklikler arasında ve tarlalar ve döküntü alanlarda doğal gelişim gösterir. Knautia integrifolia var. bidens ise deniz seviyesi ile 1500 m yükseklikler arasında, taşlık yamaçlar ve tarlalarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Knautia integrifola (Honck. ex L.) Bertol.
Sinonimler (Tam liste)

- Asterocephalus integrifolius (Honck. ex L.) Raf.
- Scabiosa integrifolia Honck. ex L.
- Succisa integrifolia (Honck. ex L.) Raf.
- Trichera integrifolia (Honck. ex L.) Roem. & Schult.
- Tricheranthes integrifolia (Honck. ex L.) Soják

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Bilimsel adlandırmada yer alan Bertol. kısaltması türün İtalyan botanikçi Antonio Bertoloni (1775-1868) tarafından yayınlandığını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Knautia integrifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm