Çok çiçekli kuşkonmaz

Asparagus densiflorus


1 m kadar boylanabilen, Türkiye için bir türdür. Gövdeler ± çok dallı dallanmış; dallar kabarık çizgili; yapraksı dallar 1-5`li demetlerde, , 10-30 × 1.5-2.5 mm, yassı, dip kısmı dikensi mahmuzlu; mahmuz hafifçe , 3-5 mm, odunsu, ana gövdede sivri, dallarda çok kısa ve küttür. Çiçeklenme yıl boyu; çiçek kurulu çok çiçekli veya , 2-2.5 cm, yapraksı dallardan sonra gelişen; şeritsi, 2-5 mm; çiçek sapı ~2 mm, ortadan mafsallı; çiçekler ; beyaz, dilimler dikdörtgenimsi-yumurtamsı, ~2 mm; nden kısadır. Meyve üzümsü, kırmızı, 8-10 mm çapta, 1 veya 2 tohumludur.
Yeni gözlem bildirNGBB / İstanbul - Ocak 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop
Sinonimler

- Asparagopsis densiflora Kunth
- Asparagus myriocladus Baker
- Asparagus sarmentosus var. comatus Baker
- Asparagus sarmentosus var. densiflorus (Kunth) Baker
- Protasparagus densiflorus (Kunth) Oberm.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Densiflorus Latincede `kalabalık, birbirine yakın, yoğun` anlamlarına gelen densus kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yoğun çiçekli anlamındadır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Flora of China | Vol. 24 Page 210
 2. Asparagus densiflorus. (n.d.). Master Gardener Program – University of Wisconsin-Extension. https://wimastergardener.org/files/2015/12/asparagus-fern.pdf
 3. Listelenen kaynaklar Asparagus densiflorus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm