DDbtn
PicPath
";Kebere

Capparis spinosa

(Kapari)

Capparis spinosa [ Aydıncık / Mersin - Ağustos 2019 © Serdar Ölez ]
Aydıncık / Mersin - Ağustos 2019 © Serdar Ölez
Dağınık çalı formlu, çok yıllık, odunsu bir türdür. Yapraklar yuvarlağımsı veya çok genişçe yumurtamsı, 16-30 x 15-35 mm, sıklıkla dikensi ucu bulunmayan, nadiren çok küçük ve geriye doğru kıvrımlı dikensi uçlu, bazen çentikli, taban yuvarlağımsı veya yüreğimsi ve tüm yüzeyler sıklıkla tüysüz; stipül kalıcıdır. Çiçekler zayıfça simetrik, gösterişli; çanak yapraklar 4; taç yapraklar 4, beyazımsı; ercik çok sayıda; ovaryum bir sap üzerinde, sap meyve zamanı uzamış haldedir. Meyve üzümsü, çok tohumlu kapsül haldedir.
Yeni gözlem bildirAydıncık / Mersin - Ağustos 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Aydıncık / Mersin
    Ağustos 2019 © Serdar Ölez

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Capparales
Capparaceae
Capparis
Spinosa

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Capparis spinosa L. [excluded]
Sinonimler (Tam liste)

- Capparis spinosa
- Capparis rupestris
İngilizce

Caper


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.