Abelya

Abelia biflora


2-3 m boylanabilen, yaprak döken, çalı formlu, bir türdür. Yapraklar , 30-80 × 5-30 mm, damarlar boyunca sert tüylü, merkeze yakın bölgeler gençken seyrek , eksenden uzaklaştıkça , taban , tam kenarlı veya 1-6 çift dişli kenarlı, ; yaprak sapı 4-7 mm ve seyrek dır. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek durumu terminal, çift çiçekli (nadiren daha fazla); çiçek kümesi sapı 0-12 mm; çiçekler sapsız; 3, her bir un tabanında, 1-6 mm; 4, yumurtamsı - mızraksı veya ters yumurtamsı; beyaz, bazen uca doğru kırmızıya çalar, 4 loblu; loblar daire şeklinde, tüpün 1/3 veya 1/5`ì kadar kadar uzun tüp; tüp iç kısmı ; 4, iki uzun iki kısa; 8 mm, seyrek sert tüylü; uzun, narin; top başlıdır ve tüp şeklindeki taç yapıdan dışarı taşmamıştır. Meyvelenme Ağustos-Eylül ayları arasında; sert kabuklu meyve 1-1.5 cm boyda ve 4 kalıcı lıdır.
Yeni gözlem bildirTursan / O5 Otoyolu / Bolu - Ağustos 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

800-3700 m yükseklikler arasında; çalılıklar, ormanlar ve otlaklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Abelia biflora hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm