DDbtn
PicPath
";Püren

Erica manipuliflora


Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen
4 m kadar boylanabilen, çalı formlu odunsu bir türdür. Gövdeler dik, beyaz ve seyrek dır. Yapraklar genellikle 4`lü halka dizilişli ve 3.2-7 x 0.4-0.8 mm boyutlardadır. Çiçeklenme Temmuz-Kasım ayları arasında; çiçek kurulu şeklinde, çok kısa yanal filizlerde ve 1-5 çiçekli; çiçek sapı ~9 mm, narin, ; ve ~0.7 mm; ~1.3 mm; beyaz veya pembe, çan şeklinde, ~ 3.3 x 3 mm boyutlarda, , loblar ~1.3 mm; 8 adet; ~3.6 mm; ~0.9 mm, uca doğru birbirinden ayrılmış; 4 bölmeli, ; basık ve ~ 3.7 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1530 m yükseklikler arasında; açık alanlar, makilikler, kızıçam altlarında, kireçtaşı, serpantin ve şistli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Erica cins adı Yunancada 'odunsu çalı' anlamına gelen ereike kelimesinden türetilmiştir. Erica aynı zamanda birçok Batı toplumunda ortak bir kadın ismidir; eski İskandinav adı olan Eiríkr'den türetilen Eric'in dişil biçimidir; ei- öneki öncel İskandinav (proto-Norse) dillerinde 'tek, tek başına, benzersiz veya uzun süre, sonsuzluk' anlamında, -ríkr soneki ise 'kral, hükümdar' anlamındadır; bu nedenle ad genellikle 'tek hükümdar, hükümdar' veya 'sonsuz hükümdar, her zaman güçlü' anlamına gelir. Kökeni farklı olsa da Erica aynı zamanda Japonya'daki kadınlar için popüler bir isimdir.
Manipuliflora Latincede `el, avuç` anlamına gelen manus kelimesi, `dolu, doldurmak` anlamına gelen pleō ve 'çiçek' anlamına gelen flora kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin sayıca çokluğuna işaret eder.

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:96
 2. Listelenen kaynaklar Erica manipuliflora hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.