DDbtn
PicPath
";Püren

Erica manipuliflora


Erica manipuliflora [ Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen ]
Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen
4 m kadar boylanabilen, çalı formlu odunsu bir türdür. Gövdeler dik, beyaz ve seyrek dır. Yapraklar genellikle 4`lü halka dizilişli ve 3.2-7 x 0.4-0.8 mm boyutlardadır. Çiçeklenme Temmuz-Kasım ayları arasında; çiçek kurulu şeklinde, çok kısa yanal filizlerde ve 1-5 çiçekli; çiçek sapı ~9 mm, narin, ; ve ~0.7 mm; ~1.3 mm; beyaz veya pembe, çan şeklinde, ~ 3.3 x 3 mm boyutlarda, , loblar ~1.3 mm; 8 adet; ~3.6 mm; ~0.9 mm, uca doğru birbirinden ayrılmış; 4 bölmeli, ; basık ve ~ 3.7 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1530 m yükseklikler arasında; açık alanlar, makilikler, kızıçam altlarında, kireçtaşı, serpantin ve şistli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Erica {Latince}: sağlık.
Manipuliflora Latincede `el, avuç` anlamına gelen manus kelimesi, `dolu, doldurmak` anlamına gelen pleō ve 'çiçek' anlamına gelen flora kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin sayıca çokluğuna işaret eder.

Kaynaklar

  1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:96
Listelenen kaynaklar Erica manipuliflora hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.