Fırça Çalısı

Callistemon spp.


Avustralya kökenli, 8 m boylanabilen, herdem yeşil, çalı veya ağaççık formlu odunsu bir süs bitkisidir. Dallar gençken dir. Yapraklar ardışık dizili, düz-yuvarlak, , 0.3-1 x 3-5 cm, tam kenarlı, , bazen , koyu yeşil renkte, hafif ve neredeyse sapsızdır. Çiçek durumu , başlangıçta terminal, sonraları ana eksenden filiz geliştiren; çiçekler 5 parçalı; testi veya çan şeklinde; dairesel; dairesel, dan daha uzun;ler çok sayıda, serbest veya nadiren tabanda birarada; genellikle , 4 cm`ye kadar uzun; ; 3 veya 4 , ; küresel başlıdır. Meyve odunsu kapsül, 3-4 bölmeli, sıklıkla gövde üzerinde kalıcı ve yıllarla büyüyen; tohumlar çok sayıdadır.
Yeni gözlem bildirKaraincir / Datça / Muğla - Temmuz 2014 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

 Çok kolay melezlenebildiğinden tür/alt tür/varyete teşhisi oldukça zordur.

Etimoloji ve kısaltmalar

Callistemon cins adı Yunancada `güzel` anlamına gelen kalli kelimesi ile `ercik` anlamına gelen stemon kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin uzun ve gösterişli erciklerine işaret eder anlamındadır. ssp. İngilizcede 'türler, türleri' anlamına gelen species kelimesinin kısaltmasıdır.

Kaynaklar

 1. Genus Callistemon, PlantNET, Erişim tarihi Nisan 2020 (http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=gn&name=Callistemon)
 2. Listelenen kaynaklar Callistemon spp. hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm