Yılanyoncası

Polygala anatolica


60 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler çok sayıda ve yukarı doğru yükselir şekilde gelişir. Yapraklar almaşık dizili; alt yapraklar , üst yapraklar formda ve alt yapraklardan daha büyüktür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu terminal, ± ; çiçek sapından uzun; çiçekler soluk eflatunumsu pembe renkte; üst dışbükey değil; iç ters yumurtamsı-eliptik formda ve 7-10 x 3-5 mm boyutlardadır. Kapsül meyve dikdörtgenimsidir ve kademeli olarak sapa doğru daralır; sap kapsülden daha kısa ve kanatlıdır; kanat genişliği tüm kapsül çevresinde aynı genişliktedir.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

30-2500 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, toprak yığınları ve dik kayalıkların çıkıntılarında gelişir.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Polygala anatolica hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm