Halep çamı

Pinus halepensis

(Halepçamı)

Yaklaşık 20 m kadar boylanabilen, 100 cm kadar gövde çapı geliştirebilen, kozalaklı bir türdür. Gövde kabuğu başlangıçta grimsi ve pürüzsüz, yaşlandıkça kızıl-kahve renkte ve inceden inceye yarıklı; taç başlangıçta koniktir ve yaşlandıkça yayvanlaşır. İğne yapraklar tek kın içerisinde ikili, nadiren üçlü gruplarda, 6-12 cm x 1 mm boyutlarda; stoma çizgileri tüm yaprağı kaplar durumdadır. Dişi çiçeklerin uzunluğu yaklaşık 1 cm'dir. Kozalaklar saplı, 5-12 cm uzunlukta, gençken kapalı, başlangıçta yeşil renktedir ve 24 ay içerisinde kırmızımsı-kahverengiye dönüşür; tohumlar kanatlı, 5-6 mm uzunluğunda, oval ve siyahtır; tohum gelişimi ve kozalağın açılması yangın gibi yüksek sıcaklıklarla karşılaşması durumunda hızla tamamlanır.
Yeni gözlem bildirÇeşme / izmir - Haziran 2011 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Sıklıkla deniz seviyesi ile 100 m yükseklikler arasında doğal gelişim gösterse de, Fas'ta 2000 m üzerinde yüksekliklerde rastanmıştır[3]. -2 ve 10°C sıcaklıklarda ve yıllık 350 and 700mm yağış alan bölgelerde sağlıklı gelişişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Pinus halepensis Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Pinus abasica Carrière
- Pinus arabica Sieber ex Spreng.
- Pinus hispanica J.Cook
- Pinus maritima Mill.
- Pinus penicillus Lapeyr.
İngilizce

Aleppo Pine

Etimoloji ve kısaltmalar

Pinus {Latince}: çam ağacı. Halepensis: Türün Suriye'nin Halep şehrine özgü olduğunu veya ilk tür örneğinin Suriye'nin Halep şehrinde tespit edildiğine işaret eder.

Kaynaklar

 1. A. Mauri, M. Di Leo, D. de Rigo, G. Caudullo. (n.d.). Pinus halepensis. Forest. https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Pinus_halepensis_brutia.pdf
 2. Türkiye'nin Ağaç Arşivi. (n.d.). Agaclar.org. https://www.agaclar.org/agac.asp?id=864
 3. A. Boulli, M. Baaziz & O. M'Hirit. (n.d.). Polymorphism of natural populations of Pinus halepensis Mill. in Morocco as revealed by morphological characters. Home - Springer. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1017571904517
 4. Listelenen kaynaklar Pinus halepensis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm