DDbtn
PicPath
";Filiskin

Clinopodium graveolens


Clinopodium graveolens [ Bademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Bademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
3-30 cm boylanabilen, dik veya yatık gelişim gösteren, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla gevrek ve yoğun uzun , nadiren dür. Yapraklar 5-17 x 3-13 mm boyutlarda, şeklindedir; üst kısım kenarları sığ veya belirgin testere dişlidir; uç kısım dir; yüzeyler , , gevrek veya yoğun uzun kıllıdır. Çiçeklenme Mart-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; 1-10 adet halka dizilimli çiçek kurulu bulunur, herbir kurul 2-12 çiçeklidir; 5-9 mm uzunlukta, ve ± yoğun uzun-dür, alt dişler 2-3.5 mm uzunlukta, üst dişler 1-2.5 mm uzunluktadır; soluk mavi, eflatun veya pembe renktedir ve 8-12 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2200 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, bozkırlar, otlaklar, hendekler ve nadas tarlalarında gözlenebilirler. 

Sınıflandırma

Etimoloji

Clinopodium Yunancada `yatak` anlamına gelen cline kelimesi ile `ayak` anlamına gelen podium kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır.
Graveolens Latincede `yoğun` anlamına gelen gravis kelimesi ile `koku` anlamına gelen olens/olent/olère kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; türün belirgin ve güçlü bir kokusu olduğuna işaret eder.

Kaynaklar

  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Clinopodium graveolens hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.