DDbtn
PicPath
";Kazteresi

Arabis alpina


Arabis alpina [ Eğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Eğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
10-20 cm boylanabilen, toprak yüzeyinde ile yayılan, çok yıllık, otsu bir türdür. Taban yaprakları değişken, genellikle , saplı veya sapsız, görece dişli kenarlı; gövde yaprakları genellikle , dip kısmı ; tamamı yoğun veya seyrek -dür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; dikdörtgenimsi, 2.5-4 × 1-2 mm boyutlarda, karşılıklı yanal çiftin tabanı belirgin torbamsı; beyaz, ıspatulamsı-ters yumurtamsı 5-8 × 2-3.5 mm boyutlarda, ; başına 34-50 tane; 0 .3-0.6 mm; 3-5 mm boyda; dikdörtgenimsi ve 0.7-1.2 mm boyutlardadır. Meyveler baklamsı, yukarı doğru yükselir şekilde veya yayılı, 1.7-3.5 × 10-17 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirEğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller


Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2400 m yükseklikler arasında; kireçtaşı kayaların çatlaklarında, dere boylarında, kalkerli alpin çayırlıklarda, moloz yığınları veya söğüt çalılıkları bulunan yamaçlarda yetişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Arabis alpina L.
Sinonimler (Tam liste)

- Arabis alpina
- Arabis albida
- Arabis alpina var. albida
- Arabis alpina var. glabrata
- Arabis caucasica
İngilizce

Alpine Rockcress

Diğer bilgiler

Türkiye'de iki alttürü bulunmaktadır:
    1. Alt yapraklar gittikçe incelir şekilde, belirgin sap yok, kenarlar genellikle 4 dişten daha; çiçek sapı düz, dik veya yayılı ...subsp. alpina
    1. Alt yapraklar belirgin saplı, tam kenarlı veya 2-4-dişli; çiçek sapı yay gibi bükülmüş ve kıvrımsız ...subsp. brevifolia

Kaynaklar

  1. Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
  2. Arabis alpina in flora of North America @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200009208
Listelenen kaynaklar Arabis alpina hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.