DDbtn
PicPath
";Kuru güngülü

Helianthemum ledifolium


Aysantı Beli / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
60 cm kadar boylanabilen, dik gelişen, tek yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar formda ve 1-5 x 0.4-1.2 cm boyutlardadır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; genellikle lı; çiçekler yapraksı tekil veya 5-10 çiçeki, seyrek, bazen dallanmış çiçek kurullarında; çiçek sapı çiçek ve meyve döneminde dik, çanak kadar veya daha kısa; dur. Meyve kapsü formda ve tohum kesesi 4-12 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirAysantı Beli / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

500-1400 m yükseklikler arasında; kuru kalkerli alanlar, taşlık yamaçlar, çalılıklar, üzüm bağları, ve benzeri alanlarda; sıklıkla Helianthemum salicifolium ile birlikte gelişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Cistus imbricatus Poir.
- Cistus ledifolius L.
- Helianthemum apertum Pomel
- Helianthemum lasiocarpum Desf. ex Spach
- Helianthemum niloticum (L.) Pers.

Kaynaklar

Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
Ulusal Tez Merkezi
Tubives
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
GBIF Database
Wikipedia
Encyclopedia of Life
Wikispecies
JSTOR Plant DB
Efloras
Plants For A Future
Google Images
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.