DDbtn
PicPath
";Sarıponpon

Astragalus macrocephalus


Astragalus macrocephalus [ Kömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Kömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
50-100 cm boylanabilen, gürbüz, dik gelişimli, çok yıllık otsu bir türdür. Yapraklar 11-20 çift yaprakçıklı tüysü birleşik, 17-25 cm; yaprakçıklar 20-60 mm, , her iki yüzü veya altta çok seyrek uzun, basit ve ; 10-70 mm, mızraksı, otsu, çok seyrek dür. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kümesi sapı 4-8 cm uzunlukta; çiçek kurulu 3.5-5 cm çapta, küremsi veya dikdörtgenimsi, 30-50 sapsız çiçekli; 17-40 mm, şeritsi veya mızraksı, otsu, kirpikli; yok; 15-18 mm, borumsu veya çan şeklinde, seyrek uzun-; çanak dişleri ~ 6 mm, şeritsi; derin sarı; 18-35 mm uzunluktadır. Meyve baklamsı, ~ 8 x 4 mm boyutlarda, yumurta biçimli, alt kısmı , çanağın içine gömülü ve dur.
Yeni gözlem bildirKömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Beydili / Ankara
    Temmuz 2020 © Mustafa Gökmen
  • Kömüşini / Kulu / Konya
    Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

Alt türlerine göre farklılık göstermekle birlikte 450-1800 m yükseklikler arasında; çakıllı yamaçlar, meşelikler, bozkırlar ve benzeri yerlerde gelişim gösterebilirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Diğer bilgiler

Türkiye'de üç alt türü yayılış göstermektedir:
  1. stipül kirpikli; çiçek kurulu küremsi - dikdörtgensi
    2. çiçek kurulu küremsi; stipül 10-35 mm uzunlukta ...subsp. finitimus | Topaç geven
    2. çiçek kurulu dikdörtgensi; stipül 25-70 mm ...subsp. cucullaris | Ponpon geveni
  1. stipül tüysüz; çiçek kurulu küremsi ...subsp. macrocephalus | Sarıponpon

Kaynaklar

  1. Davis, P. H. (1970). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:3. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Astragalus macrocephalus hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.