DDbtn
PicPath
";Sarıponpon

Astragalus macrocephalus


Astragalus macrocephalus [ Kömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Kömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
50-100 cm boylanabilen, gürbüz, dik gelişimli, çok yıllık otsu bir türdür. Yapraklar 11-20 çift yaprakçıklı tüysü birleşik, 17-25 cm; yaprakçıklar 20-60 mm, , her iki yüzü veya altta çok seyrek uzun, basit ve ; 10-70 mm, mızraksı, otsu, çok seyrek dür. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kümesi sapı 4-8 cm uzunlukta; çiçek kurulu 3.5-5 cm çapta, küremsi veya dikdörtgenimsi, 30-50 sapsız çiçekli; 17-40 mm, şeritsi veya mızraksı, otsu, kirpikli; yok; 15-18 mm, borumsu veya çan şeklinde, seyrek uzun-; çanak dişleri ~ 6 mm, şeritsi; derin sarı; 18-35 mm uzunluktadır. Meyve baklamsı, ~ 8 x 4 mm boyutlarda, yumurta biçimli, alt kısmı , çanağın içine gömülü ve dur.
Yeni gözlem bildirKömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • 40.155°K, 30.978°D
    Temmuz 2020 © Mustafa Gökmen
  • Kömüşini / Kulu / Konya
    Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

Alt türlerine göre farklılık göstermekle birlikte 450-1800 m yükseklikler arasında; çakıllı yamaçlar, meşelikler, bozkırlar ve benzeri yerlerde gelişim gösterebilirler.

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Astragalus
Macrocephalus

Etimoloji

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Diğer bilgiler

Türkiye'de üç alt türü yayılış göstermektedir:
  1. stipül kirpikli; çiçek kurulu küremsi - dikdörtgensi
    2. çiçek kurulu küremsi; stipül 10-35 mm uzunlukta ...subsp. finitimus | Topaç geven
    2. çiçek kurulu dikdörtgensi; stipül 25-70 mm ...subsp. cucullaris | Ponpon geveni
  1. stipül tüysüz; çiçek kurulu küremsi ...subsp. macrocephalus | Sarıponpon

Kaynaklar

  1. Davis, P. H. (1970). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:3. Edinburgh University Press.


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.