Sarıponpon

Astragalus macrocephalus


50-100 cm boylanabilen, gürbüz, dik gelişimli, çok yıllık otsu bir türdür. Yapraklar 11-20 çift yaprakçıklı tüysü birleşik, 17-25 cm; yaprakçıklar 20-60 mm, , her iki yüzü veya altta çok seyrek uzun, basit ve ; 10-70 mm, mızraksı, otsu, çok seyrek dür. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kümesi sapı 4-8 cm uzunlukta; çiçek kurulu 3.5-5 cm çapta, küremsi veya dikdörtgenimsi, 30-50 sapsız çiçekli; 17-40 mm, şeritsi veya mızraksı, otsu, kirpikli; yok; 15-18 mm, borumsu veya çan şeklinde, seyrek uzun-; çanak dişleri ~ 6 mm, şeritsi; derin sarı; 18-35 mm uzunluktadır. Meyve baklamsı, ~ 8 x 4 mm boyutlarda, yumurta biçimli, alt kısmı , çanağın içine gömülü ve dur.
Yeni gözlem bildirKömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Alt türlerine göre farklılık göstermekle birlikte 450-1800 m yükseklikler arasında; çakıllı yamaçlar, meşelikler, bozkırlar ve benzeri yerlerde gelişim gösterebilirler.

Sınıflandırma

Kısa kısa...

Türkiye'de üç alt türü yayılış göstermektedir:

  1. stipül kirpikli; çiçek kurulu küremsi - dikdörtgensi

    2. çiçek kurulu küremsi; stipül 10-35 mm uzunlukta ...subsp. finitimus | Topaç geven

    2. çiçek kurulu dikdörtgensi; stipül 25-70 mm ...subsp. cucullaris | Ponpon geveni

  1. stipül tüysüz; çiçek kurulu küremsi ...subsp. macrocephalus | Sarıponpon

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H. (1970). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:3. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Astragalus macrocephalus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm