DDbtn
PicPath
";Tüylü çay

Stachys lavandulifolia


Stachys lavandulifolia [ Yamak / Haymana / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Yamak / Haymana / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Çok yıllık, alt kısmı odunsu ve üst kısmı otsu bir türdür. Gövde dibi rozet dizilimli yapraklı, üreyimsz filizli; çiçekli dallar çok sayıda, 10-30 cm uzunlukta, seyrek veya yoğun ; bazen tüysüz, nadiren dür. Dip yapraklar neredeyse sapsız veya sapsız, , 2-6 x 0.4-1.5 cm boyutlarda, tam kenarlı veya zayıfça testere dişli, dışbükey kenarlar yaprak sapına doğru iç bükey; göcde yaprakları dip yapraklara benzer; çiçekli dallardaki yapraklar dikdörtgenimsi - yumurtamsı, 1.2-2 x 0.25-0.8 cm boyutlarda, halka dizilimli çiçek kurulundan daha kısadır. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulları halka dizilimli, 4-6-çiçekli; birkaç tane, şeritsi, 2-3 mm uzunlukta, ; çiçek sapı 1.5-2 mm uzunlukta; ± homojen, hemen hemen çan şeklinde, belirgin , uç kısım yumuşak sivri dikenli; eflatun - açık mor arası bir renkte, 13-15 mm, tüp kısmın neredeyse tamamı çanak içerisindedir. Sert kabuklu küçük meyvenin taban kısmı dar yumurta biçiminde ve 2.5-3 x 2-2.5 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirYamak / Haymana / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller
Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Yamak / Haymana / Ankara
    Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

1000-3660 m yükseklikler arasında; kireçtaşı veya volkanik taşlık yamaçlar ve döküntü alanlarında doğal olarak yetişebilirler. 

Sınıflandırma

Etimoloji

Stachys cins adı Eski Yunancada Stachys germanica`yı tanımlayan stákhus kelimesinden türetilmiştir.
Lavandulifolia lavanta cinsini tanımlamada kullanılan Latince lavandula kelimesi ile yine Latincede `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yaprakların lavanta yapraklarına benzerliğine işaret eder.

Diğer bilgiler

Türkiye'de 3 varyetesi gözlemlenmektedir:
Stachys lavandulifolia var. brachyodon: çanak dişler tüpün 1-1.2 katı kadar uzunlukta; yapraklar kısaca beyazımsı-kaba tüylü; gövde kısmındaki yapraklar ters mızraksı ve küt uçludur.
Stachys lavandulifolia var. glabrescens: çanak dişler tüpün 2-3.8 katı kadar uzunlukta; gövde kısmındaki yapraklar mızraksı ve keskin uçlu; yapraklar ve gövdeler ± tüysüz, sadece birkaç neredeyse sapsız veya sapsız salgı bezlidir.
Stachys lavandulifolia var. lavandulifolia: çanak dişler tüpün 2-3.8 katı kadar uzunlukta; yapraklar ipeksi tüylü-kaba tüylü ve salgılı tüylü; gövde kısmındaki yapraklar mızraksı ve keskin uçludur.

Kaynaklar

  1. Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:7. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Stachys lavandulifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.