Gümüş geven

Astragalus densifolius


Çok yıllık, odunsu bir türdür. Yapraklar 6-14 cm; yaprakçıklar 1-6 mm boyutlarda, genişçe dikdörtgenimsi veya daire şeklinde, , yünsü tüylü, her yaprakta 30-40 çift; yaprak sapının dibinde çift olarak bulunan minik yapraklar () 8-14 mm, mızraksıdır ve ucu aniden sivrilir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran aylarında; çiçek kümesi sapı 4-15 cm uzunlukta; çiçek durumu yoğun, yumurta/küremsi biçimli, 10-100 çiçekli başak formunda; ~8 mm, şeritsi-mızraksı; çanak 8-12 mm, borumsu, seyrek olarak yumuşak tüylü; dişler 3-4 mm, şeritsi; taç yapraklar beyaz, açık mor veya eflatun renkte, üst dudak 12-14 mm`dir. Meyve baklamsı, gaga dik, ~12 mm boyda, yumurta biçimli, gaga kısmı ~2 mm ve kıvrmlıdır.
Yeni gözlem bildirKömüşini / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1050-1350 m yüksekliklerde, karışık ağaçlıklar, bozkırlar ve kireçtaşı yamaçlarda görülürler.

Sınıflandırma

Kısa kısa...

Astragalus densifolius türünün Türkiye'de biri endemik 3 alt türü gözlemlenmektedir. Bunlar

 • A.densifolius subsp. amasiensis | Amasya gümüşü
 • A.densifolius subsp. ayashensis | Ayaş gümüşü (Endemik)
 • A.densifolius subsp. densifolius | Gümüş geven

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:7 Page:72. Edinburgh University Press.
 2. Ayyıldız, G. (2010). Aysantı Beli (Ayaş-Ankara) florasının tehdit altındaki türleri (269492 ) [Master's thesis]. Ulusal Tez Merkezi.
 3. Listelenen kaynaklar Astragalus densifolius hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm