Kalın şalba

Salvia suffruticosa


30-60 cm boylanabilen, alt kısımları odunsu, üstü otsu, çok yıllık bir bitkidir. Gövdeler çok sayıda, yukarı doğru yükselir şekilde, üst kısımları dallanmış, sıklıkla sarımsı-yeşil renkte, genellikle , nadiren dür. Yapraklar , dış çepheri yumurtamsıdır; yaprakçıklar mızraksı, terminal yaprakçık 2 .5-5.5 x 0.5-2 cm boyutlarda, yanal yaprakçıklar 2-3 çift ve daha küçüktür; yaprakçıkların damar boyları dür ve sapsız salgı bezleri vardır; kenarları ince testere dişli veya testere dişlidir; yaprak sapı 1-3 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Haziran aayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2-8'li kurullar halinde halka dizilimlidir ve birbirlerinden ayrıktır; 8-17 x 4-8 mm boyutlarda, yumurtamsı ve sivri uçludur; mevcuttur; çiçek sapı 3-8 mm uzunluktadır; çanak çan şeklinde, 10-12 mm (meyve zamanı 15 mm) boyda, tüysüz veya -dir, koyu ve neredeyse sapsız salgı bezleri mevcuttur, üst dudak üç parçalıdır; kükürt sarı veya leylak renk geçişli ve 22-25 mm uzunluktadır; tüp ~ 15 mm uzunlukta ve uç kısmı boğaz yapmıştır; ± düzdür. Sert kabuklu küçük meyve yuvarlağımsı üç köşeli, yumurta biçimli ve 4.5 x 3.5 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirSarıoba / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

300-2000 m yükseklikler arasında; boskırlardaki toprak yığınlarında, nadas tarlaları ve üzüm bağlarında doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Salvia suffruticosa Montbret & Aucher ex Benth.
Sinonimler

- Salvia alexandri Pobed.
- Salvia vanensis Boiss. & Noë
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Suffruticosa Latincede `neredeyse` anlamında kullanılan sub- öneki ile `çalımsı` anlamına gelen fruticosus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; sıklıkla gövdenin alt kısmının odunsu, üst kısmının otsu olmasına işaret eder. 

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Salvia suffruticosa hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm