Mart geveni

Astragalus oxytropifolius


Bodur saplardan oluşan, çok yıllık, dallanmış odunsu kökgövdeli bir türdür. Yapraklar birleşik tüysü ve 4-16 cm uzunluğundadır; yaprakçıklar 20-25-çift, 4-10 mm uzunlukta, , uç kısmı ve tüylerle kaplıdır; 10-12 mm uzunlukta, mızraksı formdadır ve uç kısmı dikensidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı 6-15 cm uzunluktadır; çiçek kurulu yoğun, kısa ve silindirik, 30-40-çiçekli ve başak formludur; ~ 6 mm uzunlukta ve şeritsidir; çanak 8-12 mm uzunlukta, borumsu, seyrek tüylüdür; çanak dişleri 3-4 mm ve şeritsidir; pembe veya eflatun renkte; 14-16 mm uzunluktadır. Baklamsı meyve ~ 6 mm uzunlukta, yumurtamsı ve yoğun tüylüdür; gaga (dar uç kısım) ~ 8 mm ve kıvrımlıdır.
Yeni gözlem bildirSarıoba / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

850-2100 m yükseklikler arasında; kozalaklı ağaçlıklar ve orman açıklıklarında, kireçtaşı yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Astragalus oxytropifolius hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm