DDbtn
PicPath
";Bozkırdeğneği

Asyneuma lobelioides


Asyneuma lobelioides [ Çayan / Sungurlu / Çorum - Haziran 2020 © Mustafa Gökmen ]
Çayan / Sungurlu / Çorum - Haziran 2020 © Mustafa Gökmen
30-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ortadan dallanmış, 1-2 mm çapta, kısaca veya nadiren dür. Yapraklar tabanda rozet dizilimli, alt gövde yapraklarına benzer, 4-5 x 0·7-1 cm boyutlarda, şeritsi-mızraksı, nadiren yumurtamsı, , taban 4-5 cm yaprak sapına daralmış şekilde, düzensiz dişli, dalgalı, nadiren tam kenarlı, yüzey veya kısaca dır; sap yaprakları bir kaç adettir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasındadır; çiçekler seyrek başağımsı çiçek kurullarındadır; çiçek sapı 4-10 mm uzunluktadır ve çiçek gelişimi sonrası yukarı doğru kıvrılır; çanak loblar mızraksı, 2-3 x 0·5 mm boyutlarda, kıvrımsız/dimdiktir; loblar 9-10 x 1.5 mm boyutlardadır; 3 parçalıdır. Kapsül meyve yumurta biçimli-dikdörtgenimsidir ve 5-7 x 3-4 mm boyutlardadır, sıklıkla uç kısmın altı büzüktür ve 3 gözeneklidir; tohumlar yumurta-elipsoid biçimli ve 1.2-1.5 x 1 mm boyutlardadır, yüzey kahverengi ve parlaktır.
Yeni gözlem bildirÇayan / Sungurlu / Çorum - Haziran 2020 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Çayan / Sungurlu / Çorum
    Haziran 2020 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

800-2700 m yükseklikler arasında; boylu ardıç (Juniperus excelsa) orman açıklıklarında, bozkırlarda ve taşlık yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Kaynaklar

  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Asyneuma lobelioides hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.