DDbtn
PicPath
";Dermirdelen

Ononis spinosa

(Kayışkıran, Acram, Şıbrık)

Ononis spinosa [ Karakuyu Sazlıkları / Afyon - Ağustos 2020 © Serdar Ölez ]
Karakuyu Sazlıkları / Afyon - Ağustos 2020 © Serdar Ölez
30-60 cm arasında boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde sivri dikenlidir ve kıvrımsız şekilde yukarı doğru yükselir; sıklıkla kısa sapcıklı veya sapsız salgı bezleri ve uzunca salgısız tüylerle kaplıdır, bazen tüysüz de olabilir. Üst gövde yaprakları sıklıkla tek yaprakçıklı birleşik yaprak formunda, diğerleri üç parçalı birleşik yaprak formundadır; yaprakçıklar 5-20 x 3-10 mm boyutlarda, yapıdaddır ve kenarları ince dişlidir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler kısaca sapcıklıdır ve genellikle yaprak koltuklarında tek-tek bulunurlar; 5-10 mm uzunlukta ve çan şeklindedir, 2/3-3/4`ünden şeritsi-mızraksı 1-3 damarlı loblara bölünmüştür, yüzeyi tüysüz veya sapsız-neredeyse sapsız salgı bezleri ile kaplıdır, bazen uzunca salgısız tüylerde görülebilir; 6-10 mm boyda, pembe renklte, nadiren beyaz renktedir; ta sıklıkla eflatun çizgiler bulunur. Baklamsı meyve yumurtamsı formda, -, 1-3 dır; tohumlar 2 mm çapta daire şeklindedir, yüzeyleri veya pürüzsüzdür.
Yeni gözlem bildirKarakuyu Sazlıkları / Afyon - Ağustos 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1200 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, makilikler ve çam ormanlarında doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Spinosa tür adı Latince 'sivri, diken' anlamına gelen spina kelimesi ile '..gibi, ..özellikli' anlamına gelen ōsus sonekinin birleşiminden oluşmuştur; sıklıkla tür gövdesinin veya bir kısmının dikenlerle kaplı olduğuna işaret eder. 

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ononis spinosa L.
Sinonimler (Tam liste)

- Ononis spinosa
- Ononis campestris
İngilizce

Spiny Restharrow

Diğer bilgiler

  • Ononis spinosa birleşik yapraklara sahiptir. Ancak üst gövde yaprakları basit yaprak görünümündedir; biri dışında diğer yaprakçıkları körelmiş olan bu ilginç birleşik yaprak yapısını bir bakışta tespit etmek mümkün değildir. Bu birleşik yaprak yapısı tek yaprakçıklı (unifoliate) olarak adlandırılır. Temel olarak yaprak sapı ile yaprak arasında bir eklem daha bulunur. Bazı bitkilerde körelmiş yaprakçıklar yaprak sapı yanlarında kanat benzeri bir görünümde olabilirler. 

Kaynaklar

  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press. Vol:3, Page:381
  2. Leaf type. (n.d.). Australian National Botanic Gardens - Botanical Web Portal. https://www.anbg.gov.au/cpbr/cd-keys/peakey/key/The%20Pea%20Key/Media/Html/33_leaf_type.html
Listelenen kaynaklar Ononis spinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.