Şebrem

Euphorbia chamaesyce


30 cm kadar boylanabilen, sıklıkla yere yayılı olarak gelişen, tek yıllık otsu bir türdür. Gövde yüzeyi veya ve biraz dumanlıdır; genellikle tabandan çok-dallanmıştır. Yapraklar asimetrik formda ve 1-11 x 1-6 mm boyutlardadır; veya uçludur; taban asimetriktir; tam kenarlarlıdır veya en azından üst yarıda belli-belirsiz ince testere dişli olabilir; şeritsi-ipliksi formda ve 1 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Ekim ayları arasında gerçekleşir; yuvarlağımsı-enine yumurtamsı, sarımsı- veya kırmızımsı-kahverengidir ve beyaz veya pembemsi uzantıları vardır. Meyve 2 mm çaptadır; tohumlar soluk gri renkte, yumurtamsı-dört köşeli formda ve 1.2 mm boydadır, yüzey düzensiz ve/veya kırışıktır.
Yeni gözlem bildirKaraburun / İzmir - Temmuz 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1600 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, moloz yığınları, çakıllı düzlükler, tuzlu ve kumluk topraklar, su kenarları ve tahrip edilmiş yerlerde doğal gelişim gösterebilirler. 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Euphorbia chamaesyce L.
Sinonimler

- Anisophyllum chamaesyce (L.) Haw.
- Chamaesyce vulgaris Prokh.
- Ditritea rotundifolia Raf.
- Euphorbia canescens L.
- Tithymalus nummularius Lam.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Small purge

Etimoloji ve kısaltmalar

Euphorbia: Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS 12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırılmıştır. Chamaesyce Dancada `toprak, topraktan` anlamına gelen chamae kelimesi ile Latincede `incir, incir ağacı` anlamına gelen συκον (sykon) kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmamktadır. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Euphorbia chamaesyce hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm