Payam

Prunus orientalis


0.5-3 m arasında boylanabilen, sık dallanmış, sivri dikenli bir çalı türüdür. Genç filizler yoğun beyaz dür, olgunlaştıkça hale gelir. Yapraklar 3-4 x 1.5-2 cm boyutlarda ve tir; tam kenarlı veya küt dişlidir; dur veya uç kısım yuvarlağımsıdır; alt yüzeyi daha yoğun olmak üzere beyaz dür; sapsız veya 5 mm'ye kadar sapı olabilir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşir; çiçekler 12-15 mm çapta, soluk pembe renkli ve kısa saplıdır. Tek çekirdekli ve etli meyve hemen hemen yumurtamsı, hafifçe yassı ve 20 x 12 mm boyutlardadır; önceleri beyaz dür, olgunlaştıkça tüyler dökülür. Meyve çekirdeği omurgalıdır ve omurga kesiti küttür; sıklıkla alt dudak boyunca oyukludur, değil ise pürüzsüz veya tamamı oyuklu olabilir.
Yeni gözlem bildirHacıkadın Vadisi / Ankara - Nisan 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

600-1500 m yükseklikler arasında; taşlık kalkerli yamaçlarda doğal gelişim gösterir. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Prunus {Latince}: erik ağacı. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Prunus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm