Puslu süsotu

Polygala pruinosa


Çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yukarı doğru yükselir ve yüzeyler havlıdır. Alt yapraklar , üst yapraklar formdadır. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; salkım çiçek kurulları genellikle terminal, seyrek ve 6-20 çiçeklidir; çiçek sapından daha kısadır; üst dışbükeydir; içte kalan mavimsi, yumurtamsı-dikdörtgenimsidir, saplı gibidir ve uca yakın kısımlar dur; a eşit veya daha kısadır; kısaca saplıdır. Kapsül meyve sapsızdır, dur ve eşit olmayan kanatlara sahiptir.

Türkiye'de iki alt türü tespit edilmiştir:
 1. Kapsül kanadı 0. 5-1 mm genişliktedir; salkım 10-30 çiçeklidir. ...subsp. pruinosa
 2. Kapsül kanadı 2-3 mm genişliktedir; salkım 5-10 çiçeklidir ...subsp. megaptera
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Nisan 2020 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000m yükseklikler arasında; eğimli alanlar ve yamaçlarda doğal yayılış gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir. Pruinosa Latincede `don ile kaplı` anlamına gelen pruinatus kelimesinden türetilmiştir; bir yüzey üzerindeki puslu/unsu görüntüye işaret ediyor olabilir.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1962). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press. Vol:1 P:535
 2. Listelenen kaynaklar Polygala pruinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm