DDbtn
PicPath
";Sığırdili

Anchusa azurea


Anchusa azurea [ Koca Gölü / Gerede / Bolu - Mayıs 2019 © Serdar Ölez ]
Koca Gölü / Gerede / Bolu - Mayıs 2019 © Serdar Ölez
20-150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, kaba veya dur. Yapraklar 50-200 x 6-40 mm boyutlarda, şeritsi-eliptik, mızraksı veya ters mızraksı formdadır; kenarlar tam veya zayıfça dalgalı-küt dişlidir; tüy örtüsü yoğun yumuşak veya sert ince kıllardan oluşur. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu meyvelenme döneminde belirgin olarak büyür; küçük ve şeritsi-mızraksı formdadır; çanak çiçekte ~ 8 mm, meyvede 12-15 mm uzunluktadır ve hemen hemen tabana kadar şeritsi, loblara bölünmüştür; menekşe rengi veya derin mavi renktedir, nadiren soluk veya beyaz olabilir, taç tüpü 6-10 mm uzunlukta, loblar 5-8 mm genişliktedir; ler tüpün üst kısmına bağlı durumdadır. Sert kabuklu küçük meyve 6-10 x 2-3 mm boyutlarda ve dikdörtgenimsidir.

Türkiye'de 3 farklı varyetesi gözlenmiştir:
  • Yapraklar otsu, sert kıllı veya kıllı
    • Yapraklar veya -sert kıllı; üst yapraklar şeritsi ...var. azurea
    • Yapraklar sert kıllı ve ; üst yapraklar genişçe mızraksı ...var. macrocarpa
  • Yapraklar derimsi, seyrek sert kıllı ...var. kurdica
Yeni gözlem bildirKoca Gölü / Gerede / Bolu - Mayıs 2019 © Serdar Ölez


GörsellerGözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Stachys iberica deniz seviyesi ile 2500 m yükseklikler arasında; tarlalar, kuru bozkırlar ve benzeri alanlarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anchusa azurea Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Anchusa azurea
- Anchusa italica
İngilizce

Italian Bugloss

Kaynaklar

  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
  2. Anchusa azurea. (2020, June 23). Kocaeli Bitkileri. https://kocaelibitkileri.com/anchusa-azurea/
Listelenen kaynaklar Anchusa azurea hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.