DDbtn
PicPath
";Kır korungası

Onobrychis oxyodonta


Onobrychis oxyodonta [ Bademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Bademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yere serili veya yukarı doğru yükselir şekilde gelişir. Yapraklar 5-8 çift yaprakçıklı tüysü birleşik yapıdadır; yaprakçıklar , her iki yüzeyi veya üst kısmı neredeyse tüysüzdür; bitişik, zarsı ve kenarları kirpiklidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı yapraklardan 2-4 kat daha uzundur; salkım çiçek kurulu yumurtamsı-dikdörtgenimsi formda, az veya çok-çiçeklidir ve çiçek gelişimi ardından daha da genişler; 4-6 mm uzunlukta, veya nadiren ± tüysüzdür, dişler tüp boyunun 1.5-3 katı uzunluktadır; pembedir ve daha koyu pembe çizgileri vardır; 7-9 mm uzunluktadır; lar 2-4 mm uzunluktadır; 6-8 mm uzunluktadır. Meyve 4-5 mm uzunluktadır, yüzeyi kısa basık dür, sorguç ve tablasında kısa sert dikenleri vardır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller
Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

200-2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, makilikler, bozkırlardaki kireçtaşı tepeler, nadas tarlaları, sedir-çam korulukları, kumluk alanlar ve yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder. 

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Onobrychis oxyodonta Boiss.
Sinonimler (Tam liste)

- Onobrychis bithynica Širj.
- Onobrychis oxyodonta subsp. bithynica (Sirj.) Ponert

Kaynaklar

  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1962). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Onobrychis oxyodonta hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.