Tarla belumotu

Asperula arvensis

(Tarla yapışkan otu)

5-30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde basit veya sıklıkla tabandan sık dallanmıştır, kesiti dört köşelidir, yüzeyi alt kısımlarda -, üst kısımlarda tüysüzdür. Yapraklar 7-25 x 1.5-5 mm boyutlardadır; en alttakiler , 4'ü bir arada halka dizilişlidir; gövde kısmındaki yapraklar , veya formdadır, 6-8'i bir arada halka dizilişlidir. Çiçeklenme Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; kurullar top başlıdır ve şeritsi-mızraksı ler tarafından taşınır; ler çiçeklerin boyunda veya daha uzuncadır; 5-7 mm, mavimsi-menekşe rengi veya beyazımsı renktedir, taç tüpü 4-6 mm uzunluktadır ve üst 1/3'ünden itibaren genişler, loblar 0.5-2 mm uzunluktadır; lar 0.7-1 mm uzunlukta, dikdörtgenimsi-eliptik şekildedir. 2-3 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; açık topraklar, tarlalar ve döküntü alanlarda yayılış gösterir. 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Asperula arvensis L.
Sinonimler

- Asperula dubia Willd.
- Galium arvense (L.) F. Herm.
- Galium sherardiiflorum E. H. L. Krause
- diğer sinonimler...
İngilizce

Blue Woodruff

Etimoloji ve kısaltmalar

Asperula Yeni Latincede Asperulus sözcüğünün dişil halidir. Asperulus asper kelimesi ile -ulus sonekinin birleşiminden türetilmiştir ve 'biraz pürüzlü (yüzey)' anlamına gelmektedir; botanikte Asperula cinsi altındaki türlerin bükük/kancalı tüy örtülerine işaret ettiği sanılmaktadır. Arvensis {Latince}: tarla, tarladan. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Asperula arvensis hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm