DDbtn
PicPath
";Oklu şalba

Salvia glutinosa

(Yapışkan adaçayı)

Salvia glutinosa [ Bıçkıyanı / Kaynaşlı / Düzce - Ekim 2020 © Serdar Ölez ]
Bıçkıyanı / Kaynaşlı / Düzce - Ekim 2020 © Serdar Ölez
Yaklaşık 1 m kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler diktir ve yukarı kısımları dallanmıştır; yüzeyleri, ± yoğun -dir. Yapraklar basit, 8-14 x 5-11 cm boyutlarda, formdadır; kenarları testere dişlidir; damar boyları seyrek dür ve sapsız salgı bezleri bulunur; yaprak sapı ~ 7-11 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları halka dizilimlidir ve herbiri 4-6 çiçeklidir, çiçekler birbirinden ayrıktır; yumurtamsı formda ve ~ 10 x 6 mm boyutlardadır, ayrıca bulunur; çiçek sapı ~ 5 mm uzunlukta ve dikleşmiş durumdadır, sap meyveye doğru biraz daha uzar; çanak borumsu veya çan şeklinde ve ~ 12 mm uzunluktadır, meyvelenmeda ~ 17 mm'ye uzar, yüzeyler yoğun -dir; 30-40 mm boydadır ve sarı renktedir, bazı kısımlarında kahverengimsi izler bulunur; 1 dişli ve ± düzdür; tüp dışa taşmış, düz ve ~ 15 mm uzunluktadır, iç kısmıdir; üst dudak oraksıdır; iki çiçektozu kesesini birbirine bağlayan kısım üstte daha uzundur üreyimli keseyi taşır, altta daha kısadır ve değişik şekilli kısır bir keseyi (Tip B) taşır. Sert kabuklu küçük meyve yumurtamsı-üç köşeli formda ve ~ 3.5 x 2 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirBıçkıyanı / Kaynaşlı / Düzce - Ekim 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

780-2360 m yükseklikler arasında; yaprak döken ormanlar, çalılıklar ve çam ormanları içide nemli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Salvia glutinosa L.
Sinonimler (Tam liste)

- Drymosphace glutinosa (L.) Opiz
- Glutinaria acuminata Raf.
- Glutinaria glutinosa (L.) Raf.
- Sclarea glutinosa (L.) Mill.
İngilizce

Sticky Sage

Kaynaklar

  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Salvia glutinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.