Güz sümbülü

Prospero autumnale


Soğanlı bir türdür. Çiçek soğanı 1 x 2 cm boyutlardadır; tabakalar kahverengi, bazen pembemsi renktedir; nadiren 1-3 cm uzunluğunda 1 - 3 adet zarsı şeffaf katafil {sürgünlerin alt taraflarında yer alan ve tomurcukları koruyan yaprak} bulunur. Yapraklar 2-17 cm x 1-2 mm boyutlarda, 3 - 12 adet, hemen hemen şeritsi ve etlidir; genellikle dik gelişir; genellikle çiçeklerlerden daha sonra çıkarlar. Çiçeklenme Ağustos-Ekim ayları arasında gerçekleşir; 1 - 2 adet çiçek kurulu sapı bulunur, saplar 5 - 30 cm uzunlukta kıvrımsız-dik ve yarıklıdır, alt kısımları dür; salkım 4 - 25 çiçeklidir, başlangıçta yoğun ve piramidal sonraları seyrektir; çiçek sapı yarı dik ve 3 - 10 mm uzunluktadır, meyvelenme sırasında dikleşir ve uzar; yoktur; çiçek örtüsü dilimleri 3 - 5 x 1.5 - 2 mm boyutlarda, yayılı ve leylak rengidir, orta damarlar daha koyudur; tabanda ~ 1 mm genişliktedir; taban kısmı dar yumurta biçiminde ve 3.5 - 4 mm uzunluktadır; 0.5 - 2 mm uzunluktadır. Tohumlar 3 x 1.5 mm boyutlarda, elipsoid ve siyahtır, tohum zarfı yoktur.
Yeni gözlem bildir



Akliman Feneri / Sinop - Ekim 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1760 m yükseklikler arasında; kuru, güneşli çayırlıklar, yamaçlar, kireçtaşı alanlar, makilikler, açık koruluklarda, nadiren de ıslak alanlarda gözlenebilirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Prospero autumnale (L.) Speta
Sinonimler

- Anthericum autumnale (L.) Scop.
- Ornithogalum autumnale (L.) Lam.
- Scilla autumnalis L.
- Stellaris autumnalis (L.) Bubani
- Urginea autumnalis (L.) El-Gadi
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Prospero `düzgün gelişen` anlamına gelen Latince prosperos kelimesinden türetilmiştir. Autumnale 16'ıncı yüzyıl Latincesinde `sonbaharla ilgili` anlamına gelen autumnalis kelimesinden türetilmiştir; botanikte bitkinin sonbaharda yetiştiğinie, filizlendiğine veya çiçeklendiğine işaret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Prospero autumnale hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm